Brev til Tim Cook i Apple

codan_bilmodus_ON2
Er det slik Bilmodus kan komme til å se ut på iPhone?

Dear Tim Cook,
Will the next iPhone come with ”Car mode”?

Surveys show that about every fourth car accident is related to the use of mobile phones while driving. In the US, texting behind the wheel has now overtaken drunk driving as the primary cause of death for American teenagers. Figures from more and more countries draw a clear pattern: mobile use while driving is dangerous and deadly.
As more people, all over the world, gain access to smart phones, the number of accidents likely will increase dramatically. The material damage and human suffering that using mobile phones while driving entails, is enormous. While on the one hand the smart phone is an amazing tool, it has also created a new form of distraction that we did not have before.

Now we, the Norwegian insurance company Codan Forsikring, encourage you to gather the brightest minds on the planet to help solve this challenge. In interviews, you have said that Apple is all about amazing products, and that you continually focus on innovation. No one is better positioned than Apple to grapple with this challenge.

There are those who believe that the responsibility is wholly the users, in the same way that the one who pulls the trigger holds all responsibility – not the ones that produce and distribute weapons. Based on the values you have talked about in public, we appreciate that you care deeply about how Apple products affect society and how your company can bring about widespread change.

We do not know the solution. The only thing we are certain of is that a total ban on the use of mobile phones in cars will not solve the whole problem – and is not very practical. We must do something about the technology and the attitudes.

All phones are today equipped with «flight mode,» a feature that users rarely utilize anymore. We think the world now needs a «car mode,» a simple and elegant feature that will help to reduce mobile use significantly while driving. This should not be impossible to achieve.

In anticipation of the car mode, we at Codan will do our part to inform drivers and influence their attitudes through visible and engaging campaigns. We will not do this through scare-tactics and graphic imagery, but through more effective ways, like humor, to get people to realize the risks of using a mobile phone while driving.

United we can reduce accidents and injuries. Will you help us find a way to do so together? Will you accept the challenge?

Yours sincerely,

Stefan Langva
Managing Director
Codan Forsikring

IMG_37251

Codan vil sette folk i Bilmodus

Mobilbruk under kjøring er en økende trafikkfare, og Codan Forsikring ønsker å sette fokus på problemet denne høsten med en kampanje selskapet har kalt «Bilmodus».

Undersøkelser foretatt av Codan viser at to tredjedeler av bilførere i Norge bruker mobiltelefonen mens de kjører. Dette er et økende problem i de fleste vestlige land. I USA har teksting bak rattet gått forbi fyllekjøring som den primære dødsårsaken for amerikanske ungdommer. Hvert år bøtelegges nærmere 20.000 nordmenn for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring. Trolig er mørketallene store – både når det gjelder dødsulykker og mindre uhell. Derfor ønsker Codan å sette fokus på dette problemet med kampanjen «Bilmodus» i høst.

Ordet Bilmodus er inspirert av «flymodus» som vi har hatt på smarttelefonene våre det siste tiåret. Mens flere og flere flyselskaper dropper flymodus, mener Codan det er på tide at vi heller får en bilmodus som hindrer oss i å bruke telefonen mens vi kjører.

– Inntil produsentene av mobiltelefoner innfører «bilmodus» som standard , er vi nødt til å sette oss selv i en mental Bilmodus. Det handler i bunn og grunn om ikke å være distrahert av mobilen når man kjører. Hver gang du lar deg forstyrre av mobilen går du glipp av viktige ting rundt deg – og på veien er det livsfarlig, sier Tomas Roos, markedssjef i Codan Forsikring.

Det første forbudet mot å snakke i håndholdt mobiltelefon kom allerede i 2000, og regelverket har blitt skjerpet med årene. Det eneste som i dag er tillat er å svare på innkommende samtaler – om du bruker hands-free og telefonen er plassert i en fastmontert holder.

– Likevel ser vi at folk i stadig større grad bruker mobilen mens de kjører, og ikke bare til samtaler. Våre undersøkelser viser at 51 prosent skriver og leser sms når de kjører bil. Vi tror det skyldes dårlige holdninger, sier Roos.

Dette ønsker Codan å gjøre noe med. Det finnes ikke norske tall på hvor mange bilskader som skyldes nettopp mobilbruk, men Codan mistenker at mange skader ikke rapporteres eller at kunder oppgir andre årsaker enn uoppmerksomhet på grunn av mobilbruk.

Markedssjef Tomas Roos og kommunikasjonssjef Mari Faaberg i Codan Forsikring

Kampanjefilm
Når Codan lanserer Bilmodus-kampanjen i dag er det først i en rekke kampanjefilmer som går på Facebook og YouTube. Filmene spiller på hverdagsforstyrrelsen fra mobilen, og bruker humor og ettertanke heller enn skremsel. Konseptet er utviklet av Gambit Hill+Knowlton som har vært Codans kommunikasjonsbyrå i en årrekke.

– Da Codan kom til oss for å utvikle denne kampanjen, så vi på hva som hadde blitt gjort av tilsvarende kampanjer i utlandet. Så godt som alle fokuserte på død og ulykke. Noen var ekstremt grafiske. Vi har valgt å bruke humor som virkemidel for å få folk  til å vente med mobilbruken til bilen erparkert. Vi ønsker med disse filmene å få folk til å tenke seg litt om og innse hvor unødvendig mye av vår mobilbruk er – særlig bak rattet. Tenker du deg om, skjønner du at den meldingen om at du kommer snart godt kan vente, sier Christian Kamhaug, som er Codans hovedrådgiver i Gambit.

Codan slipper nå åtte korte filmer som skal få folk til å tenke på «Bilmodus». Filmene er produsert av Oslo-selskapet Gefühl i samarbeid med Gambit, og fokuserer på hverdagslige situasjoner der uoppmerksomhet skaper problemer.

Filmene er en del av en større kampanje som vil gå gjennom hele høsten. Codan kommer til å gjøre en rekke fremstøt overfor mobilprodusenter, media og publikum i sosiale medier. Målet er å øke oppmerksomheten om det som er en voksende trafikkfare i Norge, og få bilførere til å innse at det beste er å droppe mobilen bak rattet.