Alle som har en smarttelefon kjenner til «flymodus». Innstillingen gjør at funksjoner som kan forstyrre flyets systemer slås av. Vi synes det er på tide å innføre «Bilmodus»

Bilmodus i iPhoneMobiltelefonen forstyrrer deg bak rattet og tar fokus bort fra det som er viktig. Kjører du i 60 km/t og ser på telefonen i kun tre sekunder, har bilen beveget seg hele 50 meter.

Simulatortester har vist at mobilbruk under kjøring tilsvarer 0,8 i promille og sjansen for å havne i en ulykke er 23 ganger høyere om bilfører bruker mobilen bak rattet.

Hvert år får ca 20.000 nordmenn bot for ulovlig bruk av mobil under kjøring. Mørketallene er trolig store – både når det gjelder mindre uhell og dødsulykker.

Hva mener vi med Bilmodus?
Vi skulle helst hatt en funksjon på mobilen som satt den i ”Bilmodus”. Hver gang du lar deg forstyrre av mobilen går du glipp av viktige ting rundt deg – og i trafikken er det farlig. Inntil produsentene av mobiltelefoner innfører «Bilmodus» som standard, er vi nødt til å sette oss selv i en mental Bilmodus.

Vi vil sette Norge i Bilmodus
Vi i Codan Forsikring setter fokus på mobilbruk i bil, og håper du dropper mobilen bak rattet. Kampanjefilmene våre viser dagligdagse situasjoner der uoppmerksomhet skaper problemer.

Vi vil gjøre en rekke fremstøt overfor mobilprodusenter, media og publikum i sosiale medier. Målet er å øke oppmerksomheten om det som er en voksende trafikkfare, og få bilførere til å innse at det beste er å legge bort telefonen når de kjører.

Hva er lov?
Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring kom allerede i 1999, og spesifiserer at det eneste som er lov å gjøre med mobilen mens man kjører er å «starte, gjennomføre og avslutte en samtale» så lenge man bruker hands-free. Loven ble ikke laget med tanke på dagens smarttelefoner, som har blitt mye mer enn en telefon.

Dropp mobilen bak rattet – og gå i Bilmodus!